ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายหาญณรงค์ สงหนู

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจะนะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา