นายสุวัฒน์ มีอุปการ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจะนะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chana วันที่ 20 ส.ค. 2562

สพอ.จะนะ จัดกิจกรรมการคัดสรรครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ระดับตำบลป่าชิง เพื่อสร้างขวัญกำลัง และเชิดชูเกียรติผู้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chana วันที่ 09 ส.ค. 2562

กพสอ.จะนะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติอำเภอจะนะ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562ประจำปี 2562