นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอไชโย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโยจังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chaiyo วันที่ 27 ส.ค. 2562

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอไชโย ดำเนินโครงการฝึกความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี แก่ผู้นำสตรีทุกระดับ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย เป็นประธานเปิ [...]