สพอ.ไชยวาน ร่วมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ตำบลคำเลาะ รุ่นที่ 3

เข้าชม 19 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายไพทูรย์ สีลาโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม ในการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

(Visited 19 times, 1 visits today)