สพอ.ไชยวาน ขับเคลื่อนงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เตรียมความพร้อมชุมชน บ้านเพียปู่

เข้าชม 70 ครั้ง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าในแนวทาง หลักการ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงานโครงการฯ  ให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้แทนกองทุนชุมชน ณ ศาลาประชาคม บ้านเพียปู่ หมู่ที่ 8 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

(Visited 70 times, 1 visits today)