สพอ.ไชยวาน ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2561

เข้าชม 20 ครั้ง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน และนายไพทูรย์ สีลาโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ โดยมี  นายชัยรัตน์   พัดประดิษฐ   นายอำเภอไชยวาน เป็นประธาน ณ  ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร   บ้านโนนสวรรค์   หมู่ที่ 2  ตำบลโพนสูง  อำเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี

(Visited 20 times, 1 visits today)