พัฒนาการอำเภอไชยวาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการจัดทำแผนชุมชน ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการจัดทำแผนชุมชน ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน   เพื่ออำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  โดยมี  นายชัยรัตน์   พัดประดิษฐ   นายอำเภอไชยวาน เป็นประธาน ณ  หอประชุมอำเภอไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

(Visited 24 times, 1 visits today)