สพอ.ไชยวาน รับการตรวจติดตามงานระบบสารสนเทศฯ ระดับพื้นที่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน รับการตรวจติดตามงานระบบสารสนเทศฯ ระดับพื้นที่ โดยการนำของนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย กรมการพัฒนาชุม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

(Visited 3 times, 1 visits today)