สพอ.ไชยวาน รับฟังการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 15:00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน รับฟังการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ร่วมกับทีมขับเคลื่อนระดับตำบล/อำเภอ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference) โดยมี นายชัยรัตน์ พัดประดิษฐ นายอำเภอไชยวาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชงโค ที่ว่าการอำเภอไชยวาน

(Visited 13 times, 1 visits today)