สพอ.ไชยวาน รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการและการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 15 พ.ค.2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการและการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

(Visited 8 times, 1 visits today)