สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561

เข้าชม 19 ครั้ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางสาวกุลณิษฐาน์  ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน ประชุมทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วนและวางแผนขับเคลื่อนงานในไตรมาสที่ 3-4 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชย จังหวัดอุดรธานี

(Visited 19 times, 1 visits today)