พัฒนาการอำเภอไชยวาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอไชยวาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอไชยวาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมี นายชัยรัตน์ พัดประดิษฐ นายอำเภอไชยวาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชงโค ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไชยวาน

(Visited 18 times, 1 visits today)