สพอ.ไชยวาน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมสร้างฝายกระสอบทรายชลอน้ำ

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน และนายไพทูรย์ สีลาโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมสร้างฝายกระสอบทรายชลอน้ำ เพื่อป้องกันและอก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดนมีนายชัยรัตน์  พัดประดิษฐ  นายอำเภอไชยวาน เป็นประธาน ณ ลำห้วยยอดไม้ บ้านคำ หมู่ที่ 2 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

(Visited 17 times, 1 visits today)