สพอ.ไชยวาน ร่มกิจกรรมวันจักรีมหาราช ประจำปี 2561

เข้าชม 23 ครั้ง

วันที่ 6 เมษายน 2561 นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและองค์กรสตรี

อำเภอไชยวาน ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ประจำปี  2561

โดยมีนายชัยรัตน์  พัดประดิษฐ นายอำเภอไชยวาน เป็นประธาน ณ  หอประชุมอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

(Visited 23 times, 1 visits today)