สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน ประจำเดือน มีนาคม 2561

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวกุลณิษฐาน์  ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน ประชุมทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน ประจำเดือน มีนาคม 2561 เพื่อติดตามและวางแผนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชย จังหวัดอุดรธานี

(Visited 13 times, 1 visits today)