โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน นำโดย นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน พร้อมทีมงาน จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเป้าหมาย 80 คน โดยมีนายชัยรัตน์ พัดประดิษฐ นายอำเภอไชยวาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมพบปะและมอบนโยบายการทำงาน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมอำเภอไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

(Visited 10 times, 1 visits today)