โครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองตูม หมู่ที่ 7 ตำบลไชยวาน

เข้าชม 20 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวกุลณิษฐาน์  ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน พร้อมทีมงาน ขับเคลื่อนโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองตูม หมู่ที่ 7 ตำบลไชยวาน กิจกรรมสาธิตอาชีพการทำไม้กวาด พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามหลัก 5 ก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การลงทะเบียน OTOP และนำสินค้าออกจำหน่ายที่ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ต่อไป

(Visited 20 times, 1 visits today)