สพอ.ไชยวาน ดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยวาน ขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ปี 2561 บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง  กิจกรรมสาธิตฝึกปฏิบัติอาชีพทอผ้าย้อมคราม และทำพานบายศรีสู่ขวัญ ณ ศาลาประชาคม บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

(Visited 14 times, 1 visits today)