พัฒนาการอำเภอไชยวาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 14.00 น. นางสาวกุลณิษฐาน์  ขันขวา  พัฒนาการอำเภอไชยวาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5  ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  (Video Conference)  ณ ที่ทำการปกครองอำเภอไชยวาน ที่ว่าการอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

(Visited 11 times, 1 visits today)