ประชุมสัญจรคณะกรรมการตำบลคำเลาะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 15 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวกุลณิษฐาน์  ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน มอบหมายให้นายไพทูรย์ สีลาโคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการตำบลคำเลาะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  เพื่อพบปะ แจ้งข้อราชการงานในพื้นที่ตำบล โดยได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล  และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ในพื้นที่ตำบลคำเลาะ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำมี หมู่ที่ 10 ตำบลคำเลาะ  อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

(Visited 15 times, 1 visits today)