พัฒนาการอำเภอไชยวาน เข้าร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการตำบลหนองหลัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 22 ครั้ง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวกุลณิษฐาน์  ขันขวา พัฒนาการอำเภอไชยวาน เข้าร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการตำบลหนองหลัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  เพื่อพบปะ แจ้งข้อราชการงานในพื้นที่ตำบล ในวาระการประชุมพัฒนาการอำเภอไชยวาน ได้ชี้แจงการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล  และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ในพื้นที่ตำบลหนองหลัก ณ วัดศรีสุนันทา หมู่ 1 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

วัดศรีสุนันทา หมู่ 1

(Visited 22 times, 1 visits today)