ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าชม 93 ครั้ง

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถาบันการเงินชุมชน บ้านอ่างหิน ม.๖ ต.สามพระยา อ.ชะอำ
คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา จำนวน ๕๐ คน เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถาบันฯ
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นายสมชาย อินทร์ทอง ผู้บริหารสถาบัน นายชวนากร เอี่ยมสอาด หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์ รกท.พัฒนาการอำเภอชะอำ

(Visited 93 times, 1 visits today)