โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 32 ครั้ง

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ โดย นายรังสฤษฎ์ นาคเพ็ชร์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอชะอำ ดำเนิน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน 

(Visited 32 times, 1 visits today)