โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอชะอำ

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ โดยนายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอชะอำ  ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอำเภอชะอำ ชั้น 3  ทั้งนี้   เครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอชะอำ  ได้มอบเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นบ้านข่อยกลึงดุม        หมู่ที่ 8 บ้านหนองศาลา อำเภอชะอำ อีกด้วย

 

 

 

(Visited 18 times, 1 visits today)