คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ(กพสอ.)

เข้าชม 12 ครั้ง

11 ต.ค.60 นางเฉลิมวงศ์ ลำพุทธา พัฒนาการอำเภอบึงนาราง และนายธนวัตน์ สุจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ(กพสอ.) ตลอดจนซักซ้อมเตรียมความพร้อมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ห้องประชุมอำเภอบึงนาราง(ชั้น 2) อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

 

(Visited 12 times, 1 visits today)