คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อประเมินคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2561 ประเภท ผู้นำอช.ดีเด่น ,ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น ,กลุ่ม/องค์กรดีเด่น และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอำเภอบรบือได้ส่งนายสลิด จันทร์งาม ผู้นำอช.ตำบลวังไชย เข้ารับการประเมินประเภทผู้นำ อช.ดีเด่น ,ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลวังไชย เข้ารับการประเมินประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น,กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนแดง เข้ารับการประเมินประเภท กลุ่ม/องค์กรดีเด่น และบ้านดอนดู่ใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังไชย เข้ารับการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

(Visited 28 times, 1 visits today)