ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมัย ฤทธิสิงห์ พัฒนาการอำเภอบรบือ พร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวสุ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

(Visited 31 times, 1 visits today)