ประชุมคณะกรรมการฝ่ายให้คะแนนการจัดกิจกรรมประกวดร้านค้าผลิตภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมัย ฤทธิสิงห์ พัฒนาการอำเภอบรบือ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายให้คะแนนการจัดกิจกรรมประกวดร้านค้าผลิตภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานเทศกาลมันแกวเงินล้านประจำปี ๒๕๖๑ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ๑๒ คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบรบือ ตัวแทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ

(Visited 24 times, 1 visits today)