@บ่อเกลือ@ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยทีมงานฯ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสัมมาชีพชุมชน ร่วมกับ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนอำเภอบ่อเกลือ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

(Visited 25 times, 1 visits today)