@เบตง..ใต้สุดสยาม : ประชุมโครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เข้าชม 43 ครั้ง

วันที่ 6 ส.ค. 2561 นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเบตง มอบหมายให้ นางพิริยา ชินารมยานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมโครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ที่ทำการหมู่บ้าน ม.5 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

(Visited 43 times, 1 visits today)