@เบตง..ใต้สุดสยาม : โครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 12 ก.พ. 2561 นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเบตง มอบหมายให้ นางพิริยา ชินารมยานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

(Visited 9 times, 1 visits today)