@เบตง..ใต้สุดสยาม : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 12 ก.พ. 2561 เวลา 09.30 น. นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางพิริยา ชินารมยานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวมาลีรัตน์ ภักดีฉนวน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธาน พร้อมนำผู้ประกอบการ OTOP รับมอบใบประกาศนียบัตรผู้ประกอบการ OTOP ณ ห้องประชุม (ชั้น 3 ) โรงแรม Betong Highland Hotel (วิทยาลัยการอาชีพเบตง) อ.เบตง จ.ยะลา

(Visited 10 times, 1 visits today)