@เบตง..ใต้สุดสยาม : มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตง

เข้าชม 37 ครั้ง

วันที่ 9 ก.พ. 2561 นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเบตง มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตงเนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา

(Visited 37 times, 1 visits today)