ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ, ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน, 51180 เบอร์โทรศัพท์ 0-5350-1559
FAX 0-5350-1559

(Visited 490 times, 1 visits today)