พอ.บ้านธิ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

เข้าชม 4 ครั้ง

12 มีนาคม  2561 :พัฒนาการอำเภอบ้านธิ  ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

(Visited 4 times, 1 visits today)