พช.บ้านธิ เตรียมความพร้อมโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: OTOP นวัตวิถีปี 2561

เข้าชม 36 ครั้ง

21 ก.พ.61 :พอ.บ้านธิ ให้การต้อนรับท่านพัฒนาการจังหวัดลำพูนและหัวหน้ากลุ่มงานฯ ในการติดตามการเตรียมความพร้อมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในโครงการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ปี 2561

(Visited 36 times, 1 visits today)