พอ.บ้านธิ ร่วมรับนโยบายไทยนิยมยั่งยืน เมืองทองธานี

เข้าชม 14 ครั้ง

9 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากท่านนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนยแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

(Visited 14 times, 1 visits today)