พอ.บ้านธิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เข้าชม 57 ครั้ง

30 มกราคม 2561  นางนิตยา  ดีสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอบ้านธิ  เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการไทยนิยม ยั่งยืนและการพิจารณาโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 61 (งบการพัฒนาเชิงพื้นที่) ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานการประชุม    โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานการประชุม

(Visited 57 times, 1 visits today)