ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนิตยา ดีสุวรรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านธิ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน