สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาก

จังหวัดตาก

นางฐานิต หลำคำ

พัฒนาการอำเภออำเภอบ้านตาก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน