สพอ.บ้านโป่ง รับการตรวจติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สพอ.บ้านโป่ง นางสัมฤทธิ์ รัฐปัตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรี มาตรวจติดตามให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน การชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ

(Visited 16 times, 1 visits today)