การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

เข้าชม 35 ครั้ง

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ สพอ.บ้านโป่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง รับการตรวจติดตามงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ จากนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 35 times, 1 visits today)