จัดเวทีประชาคมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมู่.16 บ้านแพะ อำเภอบ้านโป่ง

เข้าชม 62 ครั้ง

12 กันยายน 2560 นางเบญจมาศ ประเสริฐโชคประชา รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยพัฒนากร จัดเวทีประชาคมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่.16 บ้านแพะ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 

(Visited 62 times, 1 visits today)