เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมร่วมกับจิตอาสาทำกิจกรรมทำความสะอาดริมแม่น้ำลพบุรี

เข้าชม 30 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก มอบหมายให้
นายธีรศักดิ์ สุคนธา อาสาพัฒนา(อสพ.)ร่วมกับสภานีตำรวจภูธร
อำเภอบ้านแพรก,เทศบาลตำบลบ้านแพรกและจิตอาสาตำบลบ้านแพรก
โดยมีนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอบ้านแพรก เป็นประธานฯ
ในการดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำลพบุรี
ณ วัดเขียนลาย ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 30 times, 1 visits today)