เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับทีมชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลบ้านแพรก ดำเนินกิจกรรม Re-X-Rayผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติด

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก มอบหมายให้
นางสาวเพ็ญธัญพัฒน์ แสงทองมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ร่วมกับทีมชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลบ้านแพรก
ดำเนินกิจกรรม Re-X-Rayผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ณ ศาลาประชาคม ม.5 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 18 times, 1 visits today)