ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับอำเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video conference

เข้าชม 20 ครั้ง

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.
นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ระดับอำเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video conference
โดยมีนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอบ้านแพรก เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก

(Visited 20 times, 1 visits today)