ดำเนินกิจกรรม Re-X-Rayผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 19 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญธัญพัฒน์ แสงทองมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ร่วมกับทีมชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลบ้านแพรกดำเนินกิจกรรม Re-X-Rayผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ณ ศาลาประชาคม ม.3 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 19 times, 1 visits today)