ขนาดตัวอักษร:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง

นางสาวธัญภรณ์ ณ น่าน

พัฒนาการอำเภอบ้านหลวงอำเภอบ้านหลวง

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

16/08/2562 15.24

โครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศฯ/สารสนเทศตำบลต้นแบบ/โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ช่วงเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประช [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด