ไหมทอง ผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติ

เข้าชม 31 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์เกิดจากภูมิปัญญา

เป็นการนำน้ำไหมที่ชาวบ้านต้อนเหลือทิ้ง นำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผสานสมุนไพรที่มีคุณค่า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

เทคนิคและวิธีการในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

  • 1 เมื่อนำน้าไหมมาแล้วนำมาทำขบวนการ Bioextract เพื่อให้ได้น้ำไหมที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันในการทำผลิตภัณฑ์
  • 2. ศึกษาวิธีการผลิตที่มีคุณภาพจากหน่วยงานต่าง
  • 3. อบรมเพิ่มเติมจากบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ วัตถุดิบต่างๆๆ
  • 4. กระบวนการผลิตต้องสะอาด ป้องกันการ contaminate
  • 5 มีการตรวจสอบค่าph เบื้องต้น
  • 6 ส่งตรวจวิเคราะห์ที่หน่วยงานทางราชการ
  • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม วีดีโอ www.lerrichs.net
(Visited 31 times, 1 visits today)