@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.ป.ป.ส.ภาค 3 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ ประธานและผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสาวชญานิน เรือนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สส.เขต2 จังหวัดชัยภูมิ นายสิทธิผล สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิคณะกรรมการสมาชิกหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า นายปิยะราชย์ ตั้งจิตอนันต์ ประธานเครือข่าย OTOP บ้านเขว้า นายเอกชัย ตั้งสุริยานนท์. ผู้บริหาร หจก.เอกชัยพานิช และ ตัวแทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว การจัดงาน “เส้นทางสายไหม วิถีไทบ้านเขว้า จ๊วดเฟสติวัล” ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ หจก.เอกชัยพานิช อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งในวันจัดงานดังกล่าวจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไหมการกุศล , การประมูลผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณของครูช่างศิลป์,ประกวดส้มตำลีลา,ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง Chang Music Contest แบบไม่จำกัดอายุ และ การแสดงจากศิลปิน ” เต๊ะ ตระกลู ตอ” และ “จ่าหลอย เฮนรี่”

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วย นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า , นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ , หจก.เอกชัยพานิช , เครือข่าย OTOP อำเภอบ้านเขว้า และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดได้เข้าพบนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 เพื่อปรึกษาการจัดเตรียมงาน “จ๊วดเฟสติวัล” โดยกำหนดดำเนินการในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม หจก.เอกชัยพานิช อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสาวชญานิน เรือนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวศิริรัตน์ สะท้าน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดมหาปทุมคงคา หมู่ที่ 15 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายภูมินทชัย วังศรีวรมัน ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม ฯ ในครั้งนี้

@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และฉลององค์กฐินสามัคคี ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธาน

@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ท้องถิ่นสัญจร ตำบลบ้านเขว้า ณ ศาลาประชาคมบ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เพื่อปรึกษาหารือการจัดงานราตรีไหม บ้านเขว้า จ๊วดเฟสติวอล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสาวชญานิน เรือนทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ท้องถิ่นสัญจร ตำบลลุ่มลำชี ณ ศาลาประชาคมบ้านราษฎร์ยางชุม หมู่ที่ 20 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

@ สพอ.บ้านเขว้า : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอคอนสาร รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ สะท้าน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสานสัมพันธ์ท้องที่ท้องถิ่นสัญจร ตำบลโนนแดง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ