24 ก.ค.62 สพอ.บ้านเขว้า ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนฯ โดย นายศุภชัย ยอดวงษ์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ต.ตลาดแร้ง

เข้าชม 8 ครั้ง
(Visited 8 times, 1 visits today)